THE MOST COMPREHENSIVE AND INTERCONNECTING HOLISTIC HEALTH SOFTWARE

QX World’s OMNIS software enables you to smoothly manage all your energetic visualization from one central screen and allows for complete control of the full spectrum of acknowledged medical holistic ways of thinking.

Top class reliability

Top class reliability, field-proven by over 12,000 installations worldwide

Continuously enhanced

Continuously enhanced, maintained and improved for maximized efficiency

User friendly maintenance

One click, user friendly, easy start and update options via dedicated desktop app

Understand
Invisible

Omfattar allt det osynliga

En av grunderna i QX Worlds OMNIS-programvara är användningen och sammanlänkningen av flera kända områdeni holistisk kunskap. Den grupperar innehållsfönster som logiskt hör ihop, som sedan kan användas som ett "element" som tas upp under din energiska hälsosession. Olika områden kan antingen genereras automatiskt av programvaran eller skapas av dig som användare, beroende på din kunskap och/eller syftet med sessionen.

Mer kraft och effektivitet

Den kraftfulla programvaran QX World OMNIS kommer att öka din praktiska effektivitet och spara många timmars dyrbar tid. Tack vare systemets avancerade möjligheter och länkning mellan olika kunskapsbanker behöver du inte längre dyka djupt in i varje holistisk sjukvårdskunskap för att generera och bemästra all information själv.

Tidstestad

QX Worlds OMNIS är resultatet av mer än tio års intensiv forskning och många år av stort engagemang för hälsovårdsindustrin. All denna gedigna expertis har samlats till en mycket pålitlig programvara som ger maximal drifttid till dina energiska hälsosessioner.

Långsiktigt stöd och support

QX Worlds Software Care-program kvalitetssäkras med våra 6-månaders versionsuppdateringar till OMNIS-mjukvaran. Med dessa hålls hela databassystemet säkert, samt att nya funktionsförbättringar läggs till kontinuerligt i syfte att svara upp till dina terapibehov över tid.

Modules

Biofeedback Interface Graphics (BIG)

Vill du se hur din enhet fungerar med din klient i realtid? Vår "Biofeedback Interface Graphics-modul" (BIG) är till för just det! Här kan du följa din klients reaktion, enhetens utdata, anslutningen till banden och samtidigt lägga in värdefull information från OMNIS-programmet; allt på samma gång. Genom att använda några av metoderna för mer traditionell biofeedback, kan BIG också hjälpa din klient att få balans, träna sig, bemästra sina reaktioner och vara mer i kontakt med sitt inre och sina förmågor. Tillsammans kan ni aktivera förmågan hos klienten att läka sig själv.

BodyViewer

Vägen till hälsa blir så mycket lättare när klienter faktiskt kan "se" vad som behöver fixas! I Body Viewer projicerar du visuell förbättring med videor av hög kvalitet under OMNIS-sessionen! Med Body Viewer kan du bokstavligen erbjuda dina patienter en 3D-upplevelse, genom att använda de kombinerade effekterna av visualisering och mycket specifik guidad bild som är utformad för att underlätta huvudsessionen med lätt frekvensbehandling. Här finns ett helt bibliotek med ljud- och videomaterial till hands. Allt förstärkt med en blandning av vibrationella, auditiva och visuella stimuli som aktivt kommer att involvera klienten i återhämtningsprocessen. Styrkan hos guidade bilder och positiv förstärkning har enorma effekter på allmänt välbefinnande, eller på ett specifikt problem klienten vill ta itu med. Body Viewer är i ständigt informationsutbyte med den huvudprogrammet OMNIS, och fokuserar automatiskt sina val av balansering med hjälp av de resultat du får kontinuerligt under din session. Du kan såklart göra dina egna val eller köra ett automatiserat flöde av terapier som får informationen från OMNIS i realtid!

Degen Scan

Ett Piggyback-program som upptäcker subtila energier och ger möjlighet att arbeta på ett specifikt känt tillstånd, för att applicera lätt energihöjning. Med användarvänlig design kan du jobba med flera terapitrådar samtidigt. Du har skanningfunktion fokuserad på emotionella kontra fysiska orsaker. Degen Scan har allt! Degen Scan bygger på samma princip som "Quantic Biofeedback", och hjälper terapeuten att hitta orsakerna till obalanser, arbeta med att eliminera stressfaktorerna samt bereda vägen tillbaka till hälsa.

Disease Dictionary

Ett program som upptäcker subtila energier och ger möjlighet att arbeta på ett känt befintligt tillstånd för att ge en lätt energihöjning. Från användarvänlig design med möjlighet till flera terapitrådar samtidigt, till skanningar fokuserade på emotionella kontra fysiska orsaker. Degen Scan har allt! Degen Scan bygger på samma princip som "Quantic Biofeedback", och hjälper terapeuten att hitta orsakerna till sjukdomar, arbeta med att eliminera stressfaktorerna och lägga vägen tillbaka till hälsa.

Home Use

Hem-användar-modulen är en intrikat del av OMNIS och är en automatiserad terapibas. Snabb och enkel att använda och en av favoritmodulerna bland våra terapeuter. Du kan skräddarsy en session på plats genom att välja mellan fler än 25 behandlingsalternativ, med individuell tidsbestämmning och en övergripande vy över framstegen. Idealisk för återkommande kunder som vill arbeta med specifika tillstång, en drop-in kund som kommer förbi eller till och med en session på dig själv. Enastående resultat samtidigt som du är tidseffektiv!

Iridology

Complement your OMNIS Software with an additional program that uses the superpowers of Iridology. Working in perfect harmony with your OMNIS, you can simultaneously run the two programs together and use the Iridology to provide light piggyback treatment for an exhaustive range of stress factors. From acupuncture points to specific eye related complaints, the Iridology focuses on stress factors in the following area: Facial, Eye, Gums, Dental, Quadrant Repair, Eye Hand Coordination, Sacred Geometry, General Anatomy and many more. As easy to use as you can imagine! Choose your point of therapy, double click and let your QUEX device carry out the ideal balancing protocols with the optimal intensity and strength.

Smart Report

"Smart Report" är allt du någonsin behövt för att engagera dig och dina klienter samt bygga upp din praktiks klientregister! Sessionsinformation blir enkel att spara, visuell och fängslande!

Smart Report PRO

Föreställ dig att en enkel rapportfunktion kan visa sig bli din betrodda rådgivare? "Smart Report Pro" är enkel för dig att använda, men även uttömmande eftersom komplicerade AI-algoritmer arbetar i bakgrunden så att du har den mest heltäckande bilden av din klientens sessionssammanfattning. Så mycket mer än bara mängder av data som är svåra att sortera och tolka. Vår "Smart Report Pro" visar dig de mest exakta resultaten, analyserar förbättringstrender, möjliggör klientspecifik information och lär dig om dina klienter ju mer du använder programmet. Du kan gå tillbaka till tidigare sessioner och söka efter valfri information, få ett genomsnitt av förbättringar av alla fokusområden sedan start, se hur risker, matrisobjekt, känslor etc. beter sig över tid. Du kan se vilka områden du arbetat med flest gånger och hur förbättringar förändras. Och som om det inte var nog så pekar den ut frågor som du kanske har glömt, och uppmärksammar dig på ett område eller kategori som förekommer i de högsta riskområdena. Allt för att säkerställa att du inte missar någon viktig hälsoaspekt relaterad till din klient. Koppla på din terapeutintuition, din kunskap och erfarenhet med vår AI, och du har en perfekt matchning!

Additional Stand-alone Apps

Att sluta röka kan vara väldigt svårt. Men det behöver inte vara det! Med Anti-S kan du nu stötta dina klienter med att hålla nere lusten att röka, med hjälp av Quantum Biofeedback teknik.

Läs mer

"S-enso" designades för att ge dina klienter en djup avslappningsprocess med hjälp av subtila vibrationer i QUEX-systemen. Denna ledande teknologi är den första i sitt slag som arbetar med att slappna av musklerna som orsakar ansiktslinjer, rynkor och ohälsosamma hållningsmönster samtidigt som den bearbetar personliga tankemönster som skapar stress och spänningar.

Läs mer

Alla förtjänar att känna sig andligt och känslomässigt balanserade. Och nu kan du få nyckeln till det med "Prayer". Programmet är designat för att fördjupa avslappningsövningar, minska stressfaktorer och balansera vardagens toppar och dalar.

Läs mer