Forskning

Alltid i frontlinjen av kunskapen kring välbefinnande

Mänsklig centrisk forskning

Fokus på att skapa och behålla välbefinnande

Vi på QX World utvecklar produkter och service som bidrar till känslan av välmående och medvetenhet om din hälsa. Väldigt få människor är vid perfekt eller god hälsa, men ändå så strävar vi mot det. Att sträva efter en önskad hälsonivå, innebär en kombination av flera faktorer; gener, rätt diagnos och balansering. Viktigt är också medvetenheten om vår kropp och förståelse för hur den fungerar.

Avancerad forskning för maximal effekt på hälsan

Vi på QX använder avancerad forskning för att göra människor medvetna om den fantastiska biomekaniken i sina kroppar och de många olika vägarna till att optimera kroppens funktion. Genom våra utvecklares forskning skapar vi produkter, service och kunskap som vi gör tillgänglig för människors bästa.

Nytt Rapport system

Exakt information för terapeuter och klienter

Avancerad teknologi

Våra enheter använder patentskyddad teknologi som utvecklats av våra egna experter

Vi använder energitisk effekt

Vi jobbar med 100% säker och tillförlitlig energetisk effekt.
0
Hz

min. frekvens omfång

0
Mhz

max frekvens omfång

0

Sessioner

0

Vågor per sekund