Έρευνα

Πάντα στο επίκεντρο της τεχνογνωσίας σε θέματα ευεξίας

Έρευνα με επίκεντρο τον Άνθρωπο

Απόλυτη εστίαση στην Ευημερία και στην καλή διαχείριση της Υγείας

Στην QX World αναπτύσσουμε προϊόντα και υπηρεσίες που συμβάλλουν στην ευεξία και την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων σε θέματα υγείας. Πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν τέλεια υγεία, ωστόσο όλοι επιδιώκουμε να την αποκτήσουμε. Η επίτευξη ενός επιθυμητού επιπέδου υγείας είναι ένας συνδυασμός πολλών παραγόντων: γονίδια, σωστή διάγνωση και θεραπεία, και πολύ σημαντικό: η συνειδητοποίηση του σώματός μας και η κατανόηση του μηχανισμού του.

Προηγμένη έρευνα για μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα

Στην QX εφαρμόζουμε προηγμένη έρευνα για να καταστήσουμε τους ανθρώπους πιο ενήμερους για τη λειτουργία του σώματός τους και για τους διάφορους τρόπους βελτιστοποίησης της απόδοσης του. Από την έρευνά μας αναπτύσσουμε προϊόντα, υπηρεσίες και γνώσεις που παρέχουμε μέσω της ομάδας ερευνητών και προγραμματιστών μας.

Νέα Αναφορά

Ακριβείς πληροφορίες για επαγγελματίες και πελάτες

Προηγμένη Τεχνολογία

Τα προϊόντα μας βασίζονται σε αποκλειστική τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί από δικούς μας ειδικούς.

Εφαρμογή Ενεργειακών Στοιχείων

Χρησιμοποιούμε 100% ασφαλή και αξιόπιστα ενεργειακά στοιχεία
0
Hz

Ελάχιστο Εύρος Συχνοτήτων

0
Mhz

Μέγιστο Εύρος Συχνοτήτων

0

Συνεδρίες

0

Κύματα ανά Δευτερόλεπτο