Forskning

Alltid i forkant på kunnskap om velvære

Forskning med fokus på mennesket

Fokus på trivsel og velvære

Vi i QX World utvikler produkter og tjenester for å bidra til følelsen av helse, og økt bevissthet om helse hos folk. Veldig få mennesker har perfekt helse, men alle ønsker dette. Å oppnå et ønsket helsenivå er en kombinasjon av mange faktorer: gener, riktig diagnose og behandling, og bevissthet om egen kropp og å få innsikt i kroppens mekanikk.

Avansert forskning for maksimal helbredende effekt

Vi i QX bruker avansert forskning for å gjøre folk mer bevisste på den unike biomekanikken til kroppen, og på de ulike måtene å forbedre kroppens optimale ytelse. Gjennom forskning utvikler vi produkter, tjenester og kunnskap som vi gjør tilgjengelig for mennesker gjennom vårt team av forskere og utviklere.

Ny Rapport

Presis informasjon for behandler og pasienter

Avansert teknologi

Vårt produkt bruker proprietær teknologi som er utviklet av våre egne eksperter

Bruk av energetiske effekter

Vi jobber med 100 % sikre og pålitelige energieffekter
0
Hz

min frekv. område

0
Mhz

maks frekv. område

0

behandlinger

0

bølger per sekund