Den ultimata, högpresterande biofeedbackenheten

Elevate Your Experience with QUEX ED® Advanced Technology!

Work Smarter, Achieve More with QUEX ED®!

Reimagine relaxation and energy visualization with QUEX ED® . This system is designed to enhance your workflow intelligently, offering detailed energetic renderings from both micro and macro perspectives. With the integration of advanced, augmented insights, QUEX ED® is equipped with the most comprehensive and interconnected software for holistic health knowledge in the industry. Its unique design is aimed at broadening your expertise to levels never before seen in the industry.

 • OMNIS Software

  Includes all necessary modules for a fully integrated experience.

 • 3 frekvesngeneratorer

  Operates three generators simultaneously for both input and output

 • 1 Hz-2.500.000 Hz

  The broadest frequency range available in the market

 • EEG/ECG/EMG chips

  Features top-of-the-line EEG, ECG, and EMG chips, ensuring safety and effectiveness

 • Separata moduler

  Comes with inclusive apps like Anti-s and Prayer

Lär känna QUEX ED®

Designed exclusively for relaxation and energy visualization. This device revolutionizes holistic practices with its unique features:

Holistic Linking: Integrates all aspects of holistic health seamlessly.

Total Approach: Provides a comprehensive solution for energetic well-being.

Multitask Capability: Efficiently manages multiple tasks simultaneously.

Transformative: Changes the way you engage with and manage holistic health.

Allt i en enhet

QUEX ED®har skapat dent första företaget som kombinerar både stressreduktion och energihöjande energetisk hälsa i en och samma enhet. Det är enheten som ersätter och samlar en stor del av marknadens olika biofeedback apparater och ger dig alla fördelar och möjligheter som du kan behöva i din praktik. Den eliminerar t ex behovet av att använda flera olika apparater för olika syften eller att behöva förflytta sig mellan olika apparater för att skapa en helhetsbild av din klient. QUEX ED är allt i ett.

Upptäck det du inte sett tidigare

Allt du ser i den utökade Omnis-mjukvaran är skarpt och exakt. Det beror på att varje QUEX ED® är kalibrerad till att möta de högsta standarderna inom energisk hälsa och att garantera konsekvent, perceptuell feedback – en ledare i branschen.

Vänj dig vid en bra arbetsmiljö

QUEX ED® designades med förbättrad klientupplevelse i åtanke, som speglar en människas naturliga energifält för att optimera ditt arbetssätt:

Få mer för pengarna

En universell energisk enhet, QUEX ED® är en engångsinvestering som kommer att hålla hela livet.

Powering the most comprehensive and interconnecting
holistic health system in the market

Understand
Invisible

Omfattar allt det osynliga

En av grunderna i QX Worlds OMNIS-programvara är användningen och sammanlänkningen av flera kända områdeni holistisk kunskap. Den grupperar innehållsfönster som logiskt hör ihop, som sedan kan användas som ett "element" som tas upp under din energiska hälsosession. Olika områden kan antingen genereras automatiskt av programvaran eller skapas av dig som användare, beroende på din kunskap och/eller syftet med sessionen.

Mer kraft och effektivitet

Den kraftfulla programvaran QX World OMNIS kommer att öka din praktiska effektivitet och spara många timmars dyrbar tid. Tack vare systemets avancerade möjligheter och länkning mellan olika kunskapsbanker behöver du inte längre dyka djupt in i varje holistisk sjukvårdskunskap för att generera och bemästra all information själv.

Tidstestad

QX Worlds OMNIS är resultatet av mer än tio års intensiv forskning och många år av stort engagemang för hälsovårdsindustrin. All denna gedigna expertis har samlats till en mycket pålitlig programvara som ger maximal drifttid till dina energiska hälsosessioner.

Långsiktigt stöd och support

QX World’s Software Care program assures that via 6-monthly version updates for the OMNIS software and with it the complete database system is kept secure, and new feature improvements are added to answer your evolving session needs.

Integrerade moduler

Biofeedback Interface Graphics (BIG)

Curious to see how your device performs in real time? Our Biofeedback Interface Graphics (BIG) module is designed for just that! Monitor the device's output, connection status, and immediate feedback—all integrated seamlessly with our OMNIS software. Using techniques inspired by traditional biofeedback, the BIG module assists users in achieving a greater sense of balance and self-awareness. It helps them understand and manage their responses, enhancing their connection with their inner capabilities. This comprehensive tool is an excellent way to support your journey towards optimal personal wellness.

BodyViewer

Transform the way clients view their wellness pathways with the Body Viewer. This tool enriches OMNIS sessions by providing high-quality visual enhancements and a 3D experience that incorporates visualization and guided imagery for balanced wellness. With a comprehensive library of audio-visual materials enriched with vibrational and auditory stimuli, the Body Viewer deeply involves clients in their wellness process. It constantly syncs with OMNIS for tailored session adaptations, offering both manual and automated protocol flows to enhance personal well-being.

Degen Scan

A supporting program that works with subtle impulses and allows for the possibility to work on an existing concern, if known, to apply light entrainment. From user friendly design, multiple training threads, to checks focused on emotional versus physical stressors, the Degen Scan has it all! Degen Scan is built on the same principle as Quantic Biofeedback, helping the practitioner find the causes of distress, work on balancing these factors, and building the path back to wellness from there on.

Disease Dictionary

Contrary to what its name states, this OMNIS module is anything but your typical library function. It translates a concern into multiple ways of natural medicine designed to address it and reduce the stress factors associated with it. Click on an item in the list and you are rewarded with a range of natural protocols and advice, from Chinese Oriental Acupuncture, Electroacupuncture, Behavioural Medicine to the more conservatory Medical Definition and Symptom Check. As it runs together with OMNIS and all the other modules, you then have the option to work on multiple concerns at the same time and give your clients the best possible care.

Home Use

Intricate part of OMNIS, the Home Use module is “home” to your automated session base, quick and easy to use, one of the most favourite modules amongst our practitioners. You can personalise a session on the spot, choosing from more than 25 protocol options, with individual timings and an overall progress view. Ideal for returning clients that want to work on specific concerns, an impromptu client drop by, or even a self-focused session. Outstanding results while being time efficient!

Iridology

Complement your OMNIS Software with an additional program that uses the superpowers of Iridology. Working in perfect harmony with your OMNIS, you can simultaneously run the two programs together and use the Iridology to provide light additional focus for an exhaustive range of stress factors. From acupuncture points to specific eye related stress, the Iridology focuses on factors in the following areas: Facial, Eye, Gums, Dental, Quadrant Repair, Eye Hand Coordination, Sacred Geometry, General Anatomy and many more. As easy to use as you can imagine! Choose your protocol, double click and let your QUEX device carry out the optimal balancing!

Smart Report

Engage more effectively with your clients using the Smart Report, which simplifies session data into visual, easy-to-understand formats that enhance client interaction and practice growth.

Smart Report PRO

Transform your practice with the Smart Report PRO, your ultimate advisor. This advanced tool uses sophisticated AI algorithms to provide comprehensive session summaries, trend analyses, and personalized insights. It learns and adapts to each client, enhancing your therapeutic intuition and expertise with powerful, data-driven support.

Omfattar allt det osynliga

Integrerade, separata program

Att sluta röka kan vara väldigt svårt. Men det behöver inte vara det! Med Anti-S kan du nu stötta dina klienter med att hålla nere lusten att röka, med hjälp av Quantum Biofeedback teknik.

Läs mer

Alla förtjänar att känna sig andligt och känslomässigt balanserade. Och nu kan du få nyckeln till det med "Prayer". Programmet är designat för att fördjupa avslappningsövningar, minska stressfaktorer och balansera vardagens toppar och dalar.

Läs mer

Separat tilläggsprogram

"S-enso" designades för att ge dina klienter en djup avslappningsprocess med hjälp av subtila vibrationer i QUEX-systemen. Denna ledande teknologi är den första i sitt slag som arbetar med att slappna av musklerna som orsakar ansiktslinjer, rynkor och ohälsosamma hållningsmönster samtidigt som den bearbetar personliga tankemönster som skapar stress och spänningar.

Läs mer

Hårdvarufunktioner

Teknologi som ökar din effektivitet

3 frekvesngeneratorer
Protocols are done on different threads, simultaneously from the 3 frequency generators, which adapt to the response the system receives through the harnesses
Lissajous, Programmerbara vågformer, "Square, Spike", Sinus och "Saw"
Lissajous-kurvan som enheten kan producera beskriver den komplexa harmoniska rörelsen som skapas när de 3 frekvensgeneratorerna arbetar tillsammans med en frekvensskillnad mellan 3:an och en konstant frekvens.
Frekvensomfång: 1 Hz – 2.5 Mhz
Högre frekvenser täcker en mängd stressrelaterade aspekter som kan åtgärdas.
EEG/ECG/EMG chip
Ett chip uppmätt och godkänt enligt gällande regler och standarder för att vara säkert och effektivt att använda.
Automatiskt operativsystem
Enhetens eget operativsystem gör den tekniska utvecklingen enkel; enheten kan anpassa sig till nya krav utan att förändringar i hårdvaran krävs.
Förbättrad kommunikation
Kommunikationen mellan enheten och datorn är 2 gånger snabbare jämfört med den tidigare modellen.
Provtagningsfunktion
Exakt provtagningsfunktion, som kraftigt ökar kvaliteten på mätningarna.
Designad testplatta
Designad för att utgöra anslutningen för vissa tillbehör, som ansluts via säkra "banankontakter". Testplattan kan tolka signalerna som skickas och tas emot i en högre exakthet än någon annan enhet på marknaden.

Teknologi och certifieringar som ökar säkerheten

Säkra "banankontakter"
Ett chip uppmätt och godkänt enligt gällande regler och standarder för att vara säkert och effektivt att använda.
IEC 60601-1
Testad och godkänd som medicinsk, elektrisk utrustning Del 1-6, Allmänna säkerhetskrav – Säkerhetsstandard: Användbarhet
IEC 60601-2-26
Testad och godkänd för Särskilda krav för elektroencefalografers grundläggande säkerhet och väsentliga prestanda
EN 60601-1-2:2015
Testad och godkänd för 30-1000 MHz, Klass A, Testad och godkänd för Modulering: PM 18Hz och 217Hz, Testad och godkänd för 6 Veff 0,15 – 80 MHz Modulering: 1 kHz, 80 % AM, Testad och godkänd för ±15 kV luft , ±8 kV kontakt

Vad finns i lådan?

 • QUEX ED enhet

  Separat testplatta

 • Huvudband

 • Handledsband

 • Vristband

 • UTBILDNING

 • Usb-kabel

  Kopplar ihop QUEX ED med din dator

 • Dataväska

 • Installationsinstruktioner (I Sverige hjälper vi dig med installationen)

Två års garanti på enheten

6 månaders garanti på alla band